Łódzkie Czyta

Sklepu z rozumem nie założysz, bo go na sprzedanie nie posiadasz…

H. Sienkiewicz, Potop, T. 2 ; Poznań : "Zysk i S-ka", 1995, s. 72.

Partnerzy


Partnerzy - zgłoszenie

Jeśli chcesz dołączyć do Kampanii "Łódzkie czyta" i uzyskać status Partnera skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z zasadami udziału partnerów.