Łódzkie Czyta

Każdy kręci się za szczęściem jak pies za własnym ogonem i każdy z równym powodzeniem go goni.

H. Sienkiewicz, Na marne : szkic powieściowy [w:] Nowele. T. 1 ; Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987, s. 75.

Partnerzy


Partnerzy - zgłoszenie

Jeśli chcesz dołączyć do Kampanii "Łódzkie czyta" i uzyskać status Partnera skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z zasadami udziału partnerów.