Łódzkie Czyta

Opoczyńska wieś w fotografii

Opoczyńska wieś w fotografii / [zespół red. w składzie: Tomasz Łuczkowski, Edward Zagdański, Robert Kowalski ; tekst Jan Łuczkowski] ; Muzeum Regionalne w Opocznie. Opoczno : Muzeum Regionalne, 2013. - 142, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm. Na s. tyt.: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów. Publikacja opracowana przez Gminę Opoczno. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń