Łódzkie Czyta

Pisanie listów do przyszłych pokoleń

Wyobraź sobie..., że chcesz napisać list, który odczytasz Ty lub ktoś inny za 10 lat.

Słowa mają moc. Dzięki tej mocy budujemy nasze społeczeństwo i kulturę. Korespondencja to wykorzystanie tej mocy w sposób trwały. W tym duchu, my ludzie tego regionu, chcemy stworzyć poprzez "DNI GUTENBERGA" wyjątkową okazję do wyrażenia siebie w formie listu. Listu, który zapieczętowany spocznie na 10 lat w wyjątkowym miejscu, jakim jest najstarsza Książnica Łódzka - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi...

Zatem zapoznaj się z regulaminem akcji, pomyśl... i wyślij...

Listy zostaną umieszczone w "Kapsule Czasu", której uroczyste zamknięcie odbędzie się podczas obchodów „DNI GUTENBERGA” 12 października 2012 r.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń