Łódzkie Czyta

Kalendarz wydarzeń

Krystyna Śreniowska. Moje życie - spotkanie wokół książki w Łodzi

Środa 20 czerwiec 2018, 17:00

Spotkanie wokół książki Krystyna Śreniowska. Moje życie

– rozmowazprof. Jolantą Kolbuszewską i prof. Rafałem Stobieckim

Zapraszamy na spotkanie wokół książki Krystyna Śreniowska. Moje życie. Jest to pamiętnik Krystyny Śreniowskiej – wybitnego historyka, historiografa, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, działaczki opozycyjnej – w którym zawarła wspomnienia od czasów dzieciństwa i młodości spędzonych we Lwowie, Krakowie i Warszawie, po lata wytężonej pracy na UŁ.

Z jednej strony to fascynująca historia młodej i ambitnej badaczki, wyrokami wielkiej Historii wykorzenionej wraz z rodziną ze swojej „małej ojczyzny” – z drugiej – to pamiętnik kobiety od pewnego momentu życia samotnej, doświadczonej przez los, łączącej wychowanie dwójki dzieci z pracą na uczelni.

We wspomnieniach Śreniowskiej, która należała do pokolenia twórców łódzkiej Alma Mater, odbija się historia Uniwersytetu Łódzkiego i łódzkiego środowiska historyków. To również zapis działalności opozycyjnej – Krystyna Śreniowska od lat 70. była prześladowana z powodów politycznych. Angażowała się otwarcie w działalność opozycyjną: wspierała inicjatywy Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej. Jako ekspert doradzała strajkującym łódzkim studentom  w latach 1980/1981, a po 13 grudnia 1981 r. dzieliła swój czas między działalność dydaktyczną a pomoc internowanym działaczom opozycyjnym.

Te doświadczenia nie mogły nie odbić się na jej autobiograficznej opowieści, którą starannie opracowali i do druku przygotowali prof. Jolanta Kolbuszewska i prof. Rafał Stobiecki. Podczas spotkania przybliżą oni obraz tej fascynującej postaci.

www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Miejsce : Instytut Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a) w sali posiedzeń Rady Wydziału (pierwsze piętro)

Wróć

Partnerzy