Łódzkie Czyta

II Międzynarodowy Konkurs im. Siegfrieda Lenza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowym Konkursie im. Siegfrieda Lenza. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 30 lipca 2018 r. na adres Organizatorów utworu prozatorskiego "Oblicza Europy". Utwór powinien uwzględnić kwestie "Małej Ojczyzny" związane z dialogiem międzykulturowym o charakterze społeczno-kulturowym, środowiskowym, ekonomicznym oraz tożsamością mieszkańców danego regionu - zasięg ogólnokrajowy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://biblioteka.elk.pl/wydarzenie/ii-miedzynarodowy-konkurs-literacki-siegfrieda-lenza


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń