Łódzkie Czyta

Konkurs Znam swój język ojczysty

Kultura języka to fundament polskości.
Krystyna Czubówna

Regulamin konkursu
Znam swój język ojczysty

CEL:

Celem konkursu jest promowanie poprawnej polszczyzny, zwrócenie uwagi na bogactwo języka polskiego, kształtowanie świadomych, twórczych postaw, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym oraz uczczenie Światowego Dnia Języka Ojczystego ustanowionego przez UNESCO w 1999 roku.

ORGANIZATORZY:

Organizatorami konkursu są Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu oraz sieradzki oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego.

UCZESTNICTWO:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych z terenu Sieradza i powiatu sieradzkiego.

TERMIN I MIEJSCE:

Konkurs odbędzie się 28 lutego 2018 r. (środa) o godzinie 1000 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury 4.

ZGŁOSZENIA:

Uczestników konkursu zgłasza nauczyciel języka polskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 21 lutego 2018 r. do godziny 1200. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczniów. W temacie maila należy wpisać „Znam swój język ojczysty”.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:

  • Zadaniem każdego uczestnika konkursu będzie pisemne wykonanie trzech ćwiczeń językowych przygotowanych przez polonistów – członków komisji konkursowej. Czas na realizację zadania wynosi 60 min.
  • W czasie trwania konkursu uczestnicy mogą korzystać wyłącznie ze słowników przygotowanych przez organizatorów. Próba uzyskania pomocy poprzez Internet czy telefon spowoduje dyskwalifikację uczestnika konkursu.
  • Przed przystąpieniem do konkursu każdy uczestnik jest zobowiązany przedłożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie papierowej, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

KOMISJA KONKURSOWA:

Prace oceniać będzie komisja w składzie: Ewa Jaśkiewicz, Wiesława Kruszek, Zofia Olechnowicz, Tomasz Oszczęda.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

Komisja ogłosi wyniki konkursu tego samego dnia (to znaczy 28 lutego) o godzinie 1300. W oczekiwaniu na werdykt jury uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w spacerze po Sieradzu pod opieką przewodnika PTTK.

NAGRODY:

  • Zdobywcy miejsc I-III zostaną uhonorowani nagrodami książkowymi. Ponadto zdobywca pierwszego miejsca otrzyma Nagrodę Specjalną im. Iwony Matejko-Fengler* w postaci tabletu, ufundowanego przez Firmę ORTUS Sieradz, a dla swojej szkoły - puchar Mistrz Języka Ojczystego `2018. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz książki.
  • Wyniki konkursu oraz relacja z jego przebiegu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki (www.pbp.sieradz.pl) oraz przekazane lokalnym mediom.

INNE:

  • Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.
  • Wszystkie ewentualne sprawy sporne, nie objęte niniejszym regulaminem, rozstrzygają organizatorzy.

Organizatorzy

* Iwona Matejko-Fengler (1955-2016) – wieloletnia nauczycielka języka polskiego w sieradzkich szkołach. Założyła i prowadziła jedną z pierwszych niepublicznych szkół w Polsce – Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna”. Wierzyła w misję swojego zawodu, a każde dziecko uważała za wyjątkowe, wymagające indywidualnego podejścia ze strony pedagoga.

Pobierz Regulamin (PDF)

Pobierz Formularz zgłoszeniowy (PDF)


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń