Łódzkie Czyta

UNIEJÓW : dzieje miasta

UNIEJÓW : dzieje miasta / pod red. Jana Szymczaka ; aut. Marek Adamczewski [i in.] ; Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Polskie Towarzystwo Historyczne. - Łódź ; Uniejów : TPU : PTH, 1995. - 506 s., [2] k. tabl., [24] s. fot. kolor. : faks., fot., mapy, pl. ; 25 cm. - Indeks.


SZADEK : monografia miasta

SZADEK : monografia miasta / Tadeusz Marszał. - Szadek : Zarząd Gminy i Miasta, 1995. - 131 s., [12] s. tabl., [1] k. luź. : fot., mapy, pl., rys., wykr. ; 21 cm. - Na karcie luzem: Szadek : plan miasta. - Bibliogr. s.126-127. - Streszcz. w jęz. ang.


REZERWATY : ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego

REZERWATY : ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego /  Romuald Olaczek ; [aut. fot. Mirosław Sobkowiak i in. ; projekt okładki i wnętrza Jerzy Jan Dobrucki]  ; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. – Józefów : Oficyna Wydawnicza Forest, 2013 (Druk: FINIDR, Republika Czeska), - 183, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 180-182. - Streszcz. ang. -   Z treści: Lubiącym las ; Region Polski Środkowej ; Na gruntach leśnych i państwowych ; Rezerwaty przyrody – nieco teorii ; Rezerwaty w Polsce Środkowej.


SKARBY Łęczycy

SKARBY Łęczycy / [fot.] Ryszard Sierociński ; [tekst Mirosław Pisarkiewicz ; tł. Elżbieta Świerczyńska]. - Sieradz : Prof-Art Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 2012. - 120 s. : il. kolor. ; 24x25 cm. - Tekst w j. pol. i ang. ; tł. z j. pol.


PIĄTEK : z dziejów miasta i okolic

PIĄTEK : z dziejów miasta i okolic / Stanisław Cisak ; [aut. rozdz. XVIII Jan Bolesław Nycek]. - Płock : "Marow", 2001. - 736 s., XXXII s. tabl. kolor. : faks., fot., mapy ; 25 cm. - Tyt. rozdz. XVIII : Bene Merentes - dobrze zasłużeni z Piątku i okolic. - Bibliogr. s. 715-718.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń