Łódzkie Czyta

Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Portret”

Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Portret”

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący.

Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie od 20x30 cm do 40x50cm w dowolnej technice. Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 40 zł.

Prace nadsyłać można do 20 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Pobierz Regulamin konkursu (PDF)


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń