Łódzkie Czyta

Konkurs plastyczny z Franklinem

W Filii nr 3 MBP w Sieradzu na placu przed biblioteką odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Wakacyjne zabawy z żółwiem Franklinem”, do którego zaproszone zostały klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 10. Wyjątkową atrakcją imprezy była obecność bohatera serii książek dla dzieci żółwia Franklina. Do konkursu zgłoszonych zostało 20 prac, które w czasie podsumowania można było oglądać na plenerowej wystawie. Po uroczystym wręczeniu nagród dzieci rozpoczęły wesołą zabawę z Franklinem a na zakończenie wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia.

Decyzją jury nagrody otrzymały:

I. Anita Owczarek i Zofia Stasiak z kl. III a
II. Wiktoria Cichomska z kl. III b, Magdalena Sołtysiak z kl. III, Julia Bogus z kl. III e
III. Zuzanna Szymańska z kl. III b, Maja Podsiadła z kl. III a

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i podziękowania za udział, a wszystkie klasy słodycze ufundowane przez Państwa Elżbietę i Dariusza Wardęgów.

Za pomoc w przeprowadzeniu konkursu organizatorzy serdecznie dziękują wychowawcom poszczególnych klas, Paniom Małgorzacie Mordak, Marzenie Urzyńskiej, Annie Bartnickiej i Jolancie Nowak.

Za wypożyczenie stroju Franklina dziękujemy
Wydawnictwu „Debit” z Bielska-Białej.


Partnerzy