Łódzkie Czyta

Czytamy Przez Pokolenia

Od dziewięciu lat Punkt Biblioteczny, Sołtys i Rada Sołecka w Czarnej organizują spotkanie integracyjne mieszkańców. Tak też było w minioną sobotę 12 września 2015 r. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem. „Czytamy przez pokolenia”.  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Złoczewie wręczyła nagrody i dyplomy czytelnikom Punktu za osiągnięcia w czytelnictwie. Podczas spotkania odbyły się warsztaty plastyczne pod opieką Pani Katarzyny Janiak z Rejonowego Zespołu Doradców w Sieradzu. Najmłodsi mogli wykazać się dużą kreatywnością przy tworzeniu różnego rodzaju figurek z masy solnej. Dla pań przygotowano zajęcia z florystyki papierowej - robienie kwiatów z bibuły i serwetek.

Celem spotkania była popularyzacja książki i czytelnictwa; podkreślenie wartości czytania oraz pogłębienie roli więzi międzypokoleniowej a także rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej.

Idea godna naśladowania, bowiem czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką. Biblioteka stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość.


Partnerzy