Łódzkie Czyta

Kazimierz Burnat na Ziemi Sędziejowickiej

22 czerwca br. w Gminie Sędziejowice gościliśmy Kazimierza Burnata - poetę, dziennikarza, publicystę, edytora, eseistę, tłumacza, prezesa Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a jednocześnie członka Prezydium Zarządu Głównego - przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Związku Literatów Polskich w Warszawie. Jego wiersze zostały przetłumaczone na 41 języków. Kazimierz Burnat jest autorem 14 książek poetyckich, które wciąż są źródłem wielu wzruszeń czytelników. Dzięki wizycie Poety w Sędziejowicach nasza społeczność mogła zapoznać się z Jego dorobkiem poetyckim, a gminna książnica wzbogaciła się o wiele książek, podarowanych przez naszego Mecenasa Literatury, wprost na ręce Pani Beaty Magdziak i wójta Gminy Sędziejowice - Pana Jerzego Kotarskiego. Choć myślą przewodnią wieczornego spotkania był tytuł najnowszego tomu „Sycenie nieznanym”, uczestnicy skupili się także na głośnym czytaniu wierszy z innych zbiorów: „Przenikanie”, „Żar zmierzchu”, „Podniebienie niebios”.

W południe Pan Kazimierz został zaproszony na  XVIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych - Integracja 2016 w Sędziejowicach jako Gość Specjalny. Będąc przyjacielem podopiecznych, ze szczególnym wzruszeniem obserwował przegląd piosenki, występy artystyczne oraz wystawę rękodzielniczych prac osób  niepełnosprawnych. Podczas wspólnej zabawy nie brakło okazji do tańca. Poeta był zapraszany przez panie - bohaterki tego dnia, aby dopełnić tradycji i tanecznych zwyczajów podczas tego święta. Wydarzeniom na scenie towarzyszyły plansze z fotografiami poety, wybranymi wierszami, okładkami oraz biografią, przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach.

Po przyjemnych chwilach, spędzonych z pensjonariuszami 12 domów środowiskowych województwa łódzkiego, nadszedł czas na zaprezentowanie Poecie historii naszej miejscowości. Pani Beata Magdziak ułożyła trasę wędrówki tak, by Gość mógł jak najwięcej dowiedzieć się o bitwie sędziejowickiej, pierwszej wzmiance o miejscowości w Bulli Gnieźnieńskiej, sędziejowickich kronikach oraz zasłużonych mieszkańcach gminy, pochowanych na miejscowym cmentarzu. Jako Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Poeta odbył wędrówkę po wszystkich gminnych nekropoliach oraz miejscach, w których spoczywają prochy poległych za ojczyznę. Zwiedził też teren przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach z dworkiem generała Łuzanowa oraz podziwiał piękne pruszkowskie pomniki przyrody.

O godzinie 17.00 przyszła pora na „Wesele Sędzieja” - spektakl teatralny w ramach realizowanego przez bibliotekę Programu Równać Szanse. Młodzież biorąca w nim udział, regularnie uczęszczająca na zajęcia teatralne, pod kierunkiem Pana Adama Łoniewskiego i Pani Marzeny Łoniewskiej, przedstawiła „Wesele Sędzieja” – widowisko słowno-muzyczne, związane z legendarną postacią założyciela naszej wsi oraz 1050. Rocznicą Chrztu Polski. Po spektaklu przyszła pora na podziękowania młodzieży oraz instruktorom. Piękne podziękowania złożył młodym ludziom wójt gminy – Pan Jerzy Kotarski oraz nasz Gość – Pan Kazimierz Burnat. Jako prezes Oddziału Dolnośląskiego Związku Literatów Polskich oraz przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przy ZLP, wręczając nagrody książkowe, dyplomy, medale i upominki, przydał wiele splendoru tej uroczystej chwili. Oprócz młodzieży, nagrody i dyplomy uznania otrzymały osoby wspierające projekt: Pani Marzanna Grałka – Prezes Stowarzyszenia Rękodzieła Łaskiego, Pani Marzena Łoniewska i Pan Adam Łoniewski oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Grabna. Słodki poczęstunek lodowy oraz popcorn ufundowała firma „Kraina Lodów” Pani Moniki Sroki, a upominki w postaci aniołków pochodziły od Pani Aleksandry Balcerowiak.

Ostatnim, lecz najważniejszym punktem w układzie tego dnia, był niezwykły wieczór poetycki pod hasłem „Sycenie nieznanym” z udziałem Pana Kazimierza Burnata. Dla mieszkańców gminy i zaproszonych gości stanowił niezapomniane przeżycie, spotkanie z poezją, która porusza, dotyka, boli i rani, mówi o życiu i przemijaniu, o nieuchronności śmierci, stawia pytania o sens zła, a jednocześnie, pełna światła, koi metafizyczne lęki i daje nadzieję, że śmierć to tylko przejście do nowego, nieznanego świata…Wiersz „Utopia” z tomu „Podniebienie niebios”, prezentowany przez Pana Mirosława Potasiaka, zawiera szczególne przesłanie dla każdego z nas! Powołując się na Platona, Poeta „poszukuje nieśmiertelności”, będąc pewnym, że człowiek to nie ciało, lecz byt, który „stając poza krawędzią czasu, przechodzi do świata idei bez umierania”… Reanimując zaś życie, możemy doprowadzić do… śmierci. Śmierci, która nie będzie mogła dalej prowadzić swego odwiecznego danse macabre, jej dalsza egzystencja stanie się bezsensowna. „Śmierć umarła” w kolejnym wierszu tego tomu („Boska niespodzianka”).  Przez podwójne zaprzeczenie Śmierci,  Poeta zapewnia, że wszystkie niedoszłe ofiary tej, która od wieków wypowiadała znamienne słowa „Et in Arcadia ego”, szykują się do jej pogrzebu. Nastały „cudowne narodziny ziemskiej wieczności”, wielobarwna tęcza dla człowieka, kolejny znak Boskiego Przymierza z Ludźmi, szansa na nowe życie, zanurzone w miłości i pełne dobra. Do takich wniosków w dyskusji nad sensem dobra i zła, z pomocą Poety, doszli uczestnicy spotkania, który w pierwszym odbiorze uznali wiersze poety za pełne mroku. Aby dojść do takich rozwiązań, potrzebna była Myśl Poety, czuwającego nad kierunkiem refleksji wyrażanych przez poszukujących,  tego wieczoru, Sensu Istnienia.

 Wiersze z wymienionych wyżej książek prezentował Autor,  a także władze gminy, mieszkańcy oraz dzieci i młodzież. Na podkreślenie zasługuje też fakt niezwykły w odbiorze przez naszego Gościa, że władze gminy tak licznie uczestniczyły w spotkaniu, a także w głośnej prezentacji dorobku literackiego Poety. Jednakże zapamiętać należy, iż ten piękny zwyczaj wspierania działalności biblioteki oraz popularyzowania literatury stał się tradycją w naszej gminie. Novum stanowiło  uczestnictwo w spotkaniu członków Bractwa Kurkowego w Łasku,  radnego powiatowego oraz członków Koła Łowieckiego „Leśnik” Sędziejowice. Miłym akcentem stało się zaangażowanie dzieci i młodzieży, również włączonych do literackiego scenariusza. Tylko tak mogliśmy zostać połączeni niezwykłą  atmosferą poetyckich dzieł… Harmonijną oprawę muzyczną, współbrzmiącą z poetycką twórczością naszego Gościa, zapewnił Pan Szczepan Pawlicki oraz Pani Marzena Łoniewska. Sędziejowickie wydawnictwa i publikacje oraz piękne róże z „Szuflandii” trafiły do rąk Poety, który „sycąc nieznanym” podarował  nam kwiaty swoich słów na zawsze…

Panie Kazimierzu, wspominając Szczepanowice nad Dunajcem, gdzie Pan przyszedł na świat, nazwał Pan Sędziejowice swoją druga małą ojczyzną; przeczytał Pan tak osobisty wiersz, który opisywał śmierć Pana Mamy; podkreślił Pan, iż wie, że Ona raduje się teraz z Pana pobytu na tej rolniczej ziemi Polski Środkowej; tak ciepło odnosił się Pan do każdego mieszkańca, każdej rośliny i kwiatu; wzdychał Pan nad mogiłami naszych bohaterów – za to wszystko składamy podziękowania wprost z głębin naszych serc, a jednocześnie czujemy, że to spotkanie z Panem na zawsze już zmieniło nasze żywoty, wytworzyło przestrzeń na „samostanowienie / na wspólny śpiew i taniec /  Słowian”, który  w całości wybrzmieć może tylko wtedy, kiedy śmierć umrze, a wokół nas nastanie prawdziwy „raj człowieczego istnienia”…

GBP Sędziejowice


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia