Łódzkie Czyta

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów: „Mój ulubiony bajkowy bohater”, „Mój Superbohater książkowy”, „Zatrzymane w kadrze – mój ulubiony bohater literacki”.

29 listopada 2014 r. podczas trwania IV Salonu Ciekawej Książki w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów: „Mój ulubiony bajkowy bohater”, „Mój Superbohater książkowy”, „Zatrzymane w kadrze – mój ulubiony bohater literacki”. Nagrody laureatom wręczyła Barbara Czajka, dyrektor WBP w Łodzi, przewodnicząca jury, a spotkanie poprowadziła Elżbieta Domagalska, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych WBP w Łodzi.

Konkursy zorganizowane zostały przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z okazji 50.lecia Kolekcji Muzeum Książki Dziecięcej wchodzącej w skład Działu Zbiorów Specjalnych. Były także jednym z przedsięwzięć składających się na kampanię społeczną „Łódzkie Czyta” 2014.

Tematem przewodnim wszystkich trzech konkursów był ulubiony bohater literacki. Dzieci w wieku przedszkolnym miały za zadanie namalowanie swojego ulubionego bajkowego bohatera, dzieci ze Szkół Podstawowych musiały wykonać plakat promujący ich ulubionego bohatera książkowego. Niezbędnym elementem plakatu było hasło reklamujące tegoż bohatera i zachęcające innych do przeczytania jego historii. Zadaniem uczestników trzeciego konkursu, czyli młodzieży w wieku gimnazjalnym, było zrobienie zdjęcia zainspirowanego postacią ulubionego bohatera literackiego. Konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem – wpłynęło na nie łącznie prawie 1200 prac. Jury stanęło przed trudnym zadaniem, po wnikliwym zapoznaniu się z pracami konkursowymi nagrodziło i wyróżniło łącznie 44 prace.

Zapraszamy do obejrzenia galerii nagrodzonych i wyróżnionych prac!

„Mój ulubiony bajkowy bohater”

Kategoria Wiekowa – Dzieci w Wieku do Lat 4

Kategoria Wiekowa – Dzieci w Wieku 5-6 Lat

 

„Mój Superbohater książkowy”

Kategoria Wiekowa – Klasy I-III Szkoły Podstawowej


Kategoria Wiekowa – Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

 „Zatrzymane w kadrze – mój ulubiony bohater literacki”

 

Laureatom gratulujemy talentu i kreatywności oraz życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy sponsorom!

 

Sponsorami nagród byli:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – fundator nagród rzeczowych dla laureatów konkursów: „Mój ulubiony bajkowy bohater”, „Mój Superbohater książkowy”, „Zatrzymane w kadrze – mój ulubiony bohater literacki”,

Mak + system biblioteczny – fundator iPodów i komiksów, które wydarzyły się naprawdę dla zdobywców pierwszych miejsc w konkursach: „Mój Superbohater książkowy”, „Zatrzymane w kadrze – mój ulubiony bohater literacki”,

Wydawnictwo Literatura – fundator nagród książkowych dla laureatów konkursów: „Mój ulubiony bajkowy bohater”, „Mój Superbohater książkowy”, „Zatrzymane w kadrze – mój ulubiony bohater literacki”.


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia