Łódzkie Czyta

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zaprasza do udziału wXIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza.Konkurs na opowiadanie o tematyce dowolnej przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Pracę należy przesłać w trzech egzemplarzach oraz w formie cyfrowej na płycie CD-R jako dokument tekstowy na adres organizatora: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2019 roku – decyduje data stempla pocztowego.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne (łączna pula wynosi 10.000 zł).

Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze  lat 20. i 30.  XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna

 


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń