Łódzkie Czyta

XXI Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego została partnerem XXI Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Organizatorem konkursu jest  Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie.

Konkurs   adresowany   jest   do  dzieci   i   młodzieży   od   9   do   19   lat,   głównie mieszkańców  Łodzi  i  województwa  łódzkiego.  W  konkursie  mogą  brać  udział również osoby spoza województwa łódzkiego.

Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  zgłoszenie  przez  jednego  autora zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie niepublikowanych i dotychczas nienagradzanych w innych konkursach. Prace  można  dostarczać  w  terminie  od  10  września  do  15  października  2018  r. osobiście do siedziby organizatora lub nadsyłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 6b z dopiskiem: „Konkurs poetycki”. O  ważności  zgłoszenia  decyduje  data  wpłynięcia – dostarczenia  do biblioteki!

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegóły w regulaminie http://mbp.ozorkow.net/regulamin_2018.pdf


Partnerzy


 
 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń