19 września 2014 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu zapanował niezwykły nastrój. Tego dnia odbyła się IV Noc Poezji i Muzyki, zorganizowana – jak co roku – przez Koło Literackie ANIMA, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. Spotkanie rozpoczęło się od mini recitalu poezji śpiewanej w wykonaniu sieradzanki p. Renaty. Następnie swoje wiersze zaprezentował gość specjalny z Wilna – p. Romuald Mieczkowski. Poeta jest także publicystą i animatorem życia kulturalnego. Od 1989 r. redaguje i wydaje w Wilnie pismo „Znad Wilii”, a od 1994 r. organizuje Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią”. Obecnie często przebywa w Warszawie, gdzie pełni funkcję kuratora w Galerii Mazowieckiej. Podczas spotkania w sieradzkiej książnicy Romuald Mieczkowski wspominał, jak dorastał w polskim domu na Litwie. Teraz uważa, że ma dwie ojczyzny.

Po rozmowie z Romualdem Mieczkowskim przyszedł czas na poetyckie zmagania. W tegorocznym Turnieju Jednego Wiersza „O puchar Starosty Sieradzkiego” udział wzięło 17 osób, z których każda osobiście zaprezentowała swój wiersz, po czym jury w składzie:p. Agnieszka, p. Małgorzata i p. Maria udało się na obrady. Oczekiwanie na werdykt umilił zebranym koncert bardów – Ryszarda z Łodzi i Zbigniewa z Sieradza. Zwycięzcami Turnieju Jednego Wiersza okazali się: p. Kacper z Pabianic, który otrzymał I nagrodę oraz Puchar Starosty Sieradzkiego, p. Michał z Sieradza – II nagroda, p. Jarosław  z Mławy i p. Tadeusz ze Zduńskiej Woli – dwie III nagrody ex aequo. Ponadto jury przyznało osiem równorzędnych wyróżnień dla: p. Arlety, p. Magdaleny, p. Jolanty, p. Lilli. p. Joanny, p. Zenona i p. Krzysztofa.

Spotkanie autorskie Romualda Mieczkowskiego, które odbyło się podczas VI Nocy Poezji i Muzyki, sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Sieradza w ramach realizacji zadania publicznego nr 4 – Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym „BIBLIOTEKI ZAPRASZAJĄ”.
Organizatorzy IV Nocy Poezji i Muzyki szczególne podziękowania składają sponsorom: Państwu Agnieszce i Wiktorowi J., Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu.